İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. DİĞER
  3. Boşanma Halinde Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanma Halinde Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

suçların içtimaı

Bu yazımızda; Boşanma Halinde Mal Paylaşımı Nasıl Olur, Mal ayrılığı rejimi nedir, edinilmiş mallara katılma nedir, edinilmiş mallar nelerdir, hangi mallar paylaşıma girmez, mal paylaşımı davası ne zaman açılmalıdır, değer artış alacağı nedir, değer artış ile katkı alacağı arasındaki farklar nelerdir, denkleştirme nedir gibi soruların cevabını açıklamaya çalışacağız.

Mal paylaşımı davasının, boşanma davasından sonra açılması gerekir. Mal paylaşımı davası ile boşanma davası aynı anda, açılırsa; önce boşanma davası yargılaması yapılır, boşanma kararı kesinleştikten sonra mal paylaşımı davası görülmeye başlanır. Yani, mahkeme, boşanma davasının kesinleşmesini, mal paylaşımı davası için bekletici mesele yapar.

Mal paylaşımı konusunda 01.01.2002 tarihinden önceki dönemin tabi olduğu hukuki kurallar ile 01.01.2002 tarihinden sonraki dönemin tabi olduğu hukuki kurallar farklıdır.

01.01.2002 tarihinden önce yürürlükte olan Medeni Kanun, eşler arasında yasal olarak Mal Ayrılığı Rejiminin geçerli olduğunu kabul etmekteydi. Yani 01.01.2002 tarihinden önce satın alınan mallar kimin üzerine kayıtlıysa mal ona ait sayılır.

01.01.2002 tarihinden sonra yürürlüğe giren mevcut Medeni Kanun ise Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin geçerli olduğunu kabul etmektedir. Yani 01.01.2002 tarihinden sonra evlilik içerisinde satın alınan mallar kural olarak yarı yarıya paylaşılacaktır.

NOT: 01.01.2002 tarihinden öncede, sonrada evlenmeden önce alınan mallar kimin üzerine kayıtlıysa onun kişisel malı sayılır ve boşanmada mal paylaşımı hesabına dahil edilmez.

Kanuna göre bir eşin edinilmiş mallarının özellikleri:

-Çalışmasının karşılığı olan edinimler,

Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,

-Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,

-Kişisel mallarının gelirleri, edinilmiş malların yerine geçen değerlerdir.

Kanuna göre kişisel mal sayılanlar ise şunlardır: (Edinilmiş malların istisnaları)

– Eşlerden birinin kişisel kullanımına yarayan eşya,

– Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,

– Manevî tazminat alacakları.

Değer Artış Payı Alacağı Nedir?

01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren Medeni Kanunun 227. maddesinde “katkı payı alacağı” kavramı, “değer artış payı” kavramı altında “Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur” şeklinde belirtilmiştir. Yani, değer artış payı alacağı talep edebilmek için, bir eşin diğer eş tarafından alınan mala parasal ya da para ile ölçülebilen maddi veya hizmet değeriyle katkıda bulunması gerekir.

Değer Artış Payı Alacağı ile Katkı Payı Alacağının Farkları Nelerdir?

Geçerli Olduğu Rejim Yönünden: Katkı payı alacağı, eşler arasında mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu durumlarda talep edilebilir bir alacak türüdür. Değer artış payı alacağı ise eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu hallerde talep edilebilir.

Hesaplama Yönünden: Değer artış payı alacağı, dava konusu edilen malın tasfiye sırasındaki en güncel değerine göre hesaplanır. Katkı payı alacağı ise malın dava tarihindeki değerine göre hesaplanır.

Faiz Başlangıç Tarihi Yönünde: Değer artış payı alacağına ilişkin davalarda faiz, karar tarihinden itibaren hesaplanır. Katkı payı alacağı davalarında ise faiz dava tarihinden itibaren hesaplanır.

Denkleştirme Nedir?

Medeni Kanunun 230. maddesinde “Bir eşin kişisel mallara ilişkin borçları edinilmiş mallardan veya edinilmiş mallara ilişkin borçları kişisel mallarından ödenmiş ise, tasfiye sırasında denkleştirme istenebilir. Her borç, ilişkin bulunduğu mal kesimini yükümlülük altına sokar. Hangi kesime ait olduğu anlaşılamayan borç, edinilmiş mallara ilişkin sayılır. Bir mal kesiminden diğer kesimdeki malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına katkıda bulunulmuşsa, değer artması veya azalması durumunda denkleştirme, katkı oranına ve malın tasfiye zamanındaki değerine veya mal daha önce elden çıkarılmışsa hakkaniyete göre yapılır.”

Artık Değer: Eklenmeden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere her eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktardır.

Yorum Yap

    Yorum Yap