İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. HUKUK SÖZLÜĞÜ
  3. “C-Ç” Harfleri ile Başlayan Hukuk Terimleri

“C-Ç” Harfleri ile Başlayan Hukuk Terimleri

c ç hukuk sözlüğü

Aradığınız kelimeyi bulmakta zorlanıyorsanız ctrl+f “aranan kelime” yardımı ile daha kolay bulabilirsiniz.

CâmiaTopluluk; zümre
CânîCinayet işlemiş olan kimse
Canîb-i beytülmalHazine tarafı
Canîb-i vakıfVakıf tarafı
CanîpYön; taraf; cihet; yan
CariUygulanan; yürürlükte olan
Cây-i teemmülEtraflıca düşünülmeye değer; düşünülmesi yerinde olur
CebelDağ, yüksek tepe.
CebrîZorla yapılan; zor kullanarak yaptırılan; zor altında; güç kullanarak
Cebri icraKendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin, (gereğinde) zor kullanarak, borçluyu borcunu ödemeye zorlamaları.
Hukuka aykırı davrananları zorla kurallara uydurma,zorlama
Cebri satımMalikinin isteğine bakılmaksızın, resmi makamlar tarafından yapılan satım
CelbetmekGetirtmek
Celb-i MenafiFayda sağlamak
Celesat-ı âtiGelecekteki celseler, oturumlar
CelileBüyük; ulu
CelpnameYargılamada,davacı,davalı,tanık,bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı
CemetmekToplamak; bir araya getirmek
Cemi ezmânBütün zamanlar; zamanların toplamı
CenupGüney
CeremeBaşkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme; para cezası
Cerh ü iptalÇürütme ve yok sayma; geçersiz hale getirme
Cevâmi’Camiler; mescitler; toplanılan yerler
Cevap layihası Cevap dilekçesi, Yanıt dilekçesi
Cevâzİzin; müsaade; caiz olma
Cevâz bahşİzin veren; müsaade eden
CevherMaya; öz; değerli taş; elmas
CezaSuç işleyen kişilerin karşılaşacakları tepkidir,yani kanunun suç işleyen kimseye uygulanmasını öngördüğü müeyyidedir.
Cezaevi Hükümlü ve tutukluların kaldığı yer, ceza infaz kurumu
Ceza şartıCeza koşulu; alacaklının zararını karşılama şartı
CezrîAsıl ile ilgili; kökle ilgili; kökten; temelden
CibâyetAlma; toplama; vergilerin ve başkaca devlet gelirlerinin tahsili
CihetYön; taraf; amaç
Cins tashihiTapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek kütüğe, başka bir nitelikte tescil edilmesi.
CirantaBir senedi ciro eden, aktaran kimse
CiroÇifte yetki veren havale; ticari senedin, arkasına yazılan yazı veya imza ile başkasına devri.
CismanîCisimle, bedenle ilgili; bedensel
Cism-i câmidCansız cisim
CürmiyetSuç hali; suçluluk
Cürmü meşhutSuçüstü; göz önünde işlenen suç
Cürüm tasniiBir kimse hakkında cürüm uydurmak
CüzBir bütünü oluşturan bölümlerden her biri; kısım; parça; bölük
Cüz-i Layetecezza Bölünemeyen, parçalanamayan şirket payı, hisse.
ÇekÖdeme aracı; kanun ile belirlenen şekilde düzenlenen, keşidecinin emrinde para bulunan banka üzerinden çekilebilen havalesi
Çifte standartKişiye veya duruma göre farklı davranışlarda bulunma, tutarlı olmama
Yorum Yap

    Yorum Yap