İlginizi Çekebilir
tutuklama nedir
  1. Ana Sayfa
  2. CEZA HUKUKU
  3. Ceza Muhakemesi Kurallarının Uygulanabilirliği

Ceza Muhakemesi Kurallarının Uygulanabilirliği

dokunulmazlık

Bu yazımızda CMK’nın yer, zaman ve kişi bakımından uygulanabilirliğini kısaca inceleyeceğiz.

A-Yer Bakımından CMK

Ülkesellik ilkesi geçerlidir.

B-Zaman Bakımından CMK

Derhal yürürlük ilkesi geçerlidir. Tamamlanmış işlemler geçerliliğini korurken, tamamlanmamış işlemler yeni yasaya göre devam eder. Sorunlu hallerde geçiş hükümleri konarak hangi yasanın uygulanacağı belirtilmelidir. İstisnası: Mahkeme, görev veya yetki nedeniyle değişiyorsa.

C-Kişi Bakımından CMK

1-Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğu

TBMM’nin 1/2+1 önerisi ile, 3/5’inin gizli oyu ile soruşturma açılmasına izin verilebilir, 2/3 ile de Yüce Divan’a sevk.

2-Milletvekili (Yasama) Dokunulmazlığı

Yasama sorumsuzluğu (düşünce açıklamaları) mutlak dokunulmazlık iken,

Yasama dokunulmazlığı nispi dokunulmazlıktır. Tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz, yargılanamaz. İstisnası: Meclis kararıyla, Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde ve Seçimden önce kovuşturması başlamış devletin bölünmez bütünlüğünü bozma suçunda yasama dokunulmazlıktan bahsedilemez.

3-Diplomasi Dokunulmazlığı

Diplomatlar, bakanlar, elçilik çalışanları, bunların çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları hem görev hem şahsi suçlarından dolayı Türkiye’de yargılanamazlar; gönderen devlet yargılar.

4-Yabancı Askerler (NATO)

Gönderen devlet aleyhine işlenen suçlardan veya görevleriyle alakalı suçlardan dolayı gönderen devletin yargısına tabidirler.

Yorum Yap

    Yorum Yap