İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. CEZA HUKUKU
  3. Ceza Muhakemesi Kurallarının Uygulanabilirliği

Ceza Muhakemesi Kurallarının Uygulanabilirliği

dokunulmazlık

Bu yazımızda CMK’nın yer, zaman ve kişi bakımından uygulanabilirliğini kısaca inceleyeceğiz.

A-Yer Bakımından CMK

Ülkesellik ilkesi geçerlidir.

B-Zaman Bakımından CMK

Derhal yürürlük ilkesi geçerlidir. Tamamlanmış işlemler geçerliliğini korurken, tamamlanmamış işlemler yeni yasaya göre devam eder. Sorunlu hallerde geçiş hükümleri konarak hangi yasanın uygulanacağı belirtilmelidir. İstisnası: Mahkeme, görev veya yetki nedeniyle değişiyorsa.

C-Kişi Bakımından CMK

1-Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğu

TBMM’nin 1/2+1 önerisi ile, 3/5’inin gizli oyu ile soruşturma açılmasına izin verilebilir, 2/3 ile de Yüce Divan’a sevk.

2-Milletvekili (Yasama) Dokunulmazlığı

Yasama sorumsuzluğu (düşünce açıklamaları) mutlak dokunulmazlık iken,

Yasama dokunulmazlığı nispi dokunulmazlıktır. Tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz, yargılanamaz. İstisnası: Meclis kararıyla, Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde ve Seçimden önce kovuşturması başlamış devletin bölünmez bütünlüğünü bozma suçunda yasama dokunulmazlıktan bahsedilemez.

3-Diplomasi Dokunulmazlığı

Diplomatlar, bakanlar, elçilik çalışanları, bunların çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları hem görev hem şahsi suçlarından dolayı Türkiye’de yargılanamazlar; gönderen devlet yargılar.

4-Yabancı Askerler (NATO)

Gönderen devlet aleyhine işlenen suçlardan veya görevleriyle alakalı suçlardan dolayı gönderen devletin yargısına tabidirler.

Yorum Yap

    Yorum Yap