İlginizi Çekebilir
tutuklama nedir
  1. Ana Sayfa
  2. CEZA HUKUKU
  3. Dava Şartları Nelerdir?

Dava Şartları Nelerdir?

dava şartları

Dava Şartlarının nelerdir? Önödemenin koşulları ve uygulanış biçimi nasıldır? Sorularına cevap vermeye çalışacağız.

Dava Şartları

a-Şikayet

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse 6 ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

b-İzin

Bazı kamu görevlileri hakkında bazı davaların açılabilmesi için yetkili makam iznine gerek vardır. İzin vermeme kararı geri alınabilse de, verilen izin geri alınamaz.

c-Talep

Resmi bir kişi veya makam tarafından (Adalet Bakanı) yapılan şikayettir.  Şikayetten farkları: Talep üzerine dava açmak zorunludur, talep için süre aranmaz ve talep geri alınamaz.

d-Muhkem Kaziye

Yargılamanın olmamasıdır. Önceden verilmiş hükmün ve derdest davanın bulunmaması.

e-Önödeme

Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adlî para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı 6 ayı aşmayan suçların failinin 10 gün içinde önödeme yapması durumunda kamu davası açılmaz. İstisna: Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunun basit halinde 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası gerektirdiği halde önödeme öngörülmüştür.

Failin 10 gün içinde talep etmesi koşuluyla bu miktarın 1’er ay ara ile 3 eşit taksit hâlinde ödenmesine Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilir. Taksitlerin süresinde ödenmemesi hâlinde önödeme hükümsüz kalır ve soruşturmaya devam edilir.

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, önödemeye bağlı olarak kovuşturmaya yer olmadığına veya kamu davasının düşmesine karar verildiği tarihten itibaren 5 yıl içinde önödemeye tabi bir suçu işleyen faile teklif edilecek önödeme miktarı yarı oranında artırılır.

Hapis cezası ile birlikte adlî para cezası da öngörülmüş ise hapis cezasına göre hesaplama; hapis cezası veya adlî para cezasından yalnız birinin uygulanabileceği hallerde adli para cezasına göre hesaplama yapılır.

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması, Çevrenin taksirle kirletilmesi, Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz, Suçu bildirmeme, Orman mallarının bu Kanun hükümlerine aykırı olarak kesildiğini, taşındığını veya toplandığını bildiği halde; taşıyanlar, biçenler, işleyenler, kabul edenler, kullananlar, atanlar, satın alanlar veya bulunduranlar,  İzinsiz olarak define araştıranlar (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu) Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan veya tasdiksiz defter tutan dernek yöneticileri (Dernekler Kanunu) bakımından da uygulanır. Bu suçların 5 yıl içinde tekrar işlenmesi hâlinde fail hakkında aynı suçtan dolayı önödeme hükümleri uygulanmaz.

f-Uzlaşma

Yorum Yap

    Yorum Yap