İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. HUKUK SÖZLÜĞÜ
  3. “E” Harfi ile Başlayan Hukuk Terimleri

“E” Harfi ile Başlayan Hukuk Terimleri

e hukuk sözlüğü

Aradığınız kelimeyi bulmakta zorlanıyorsanız ctrl+f “aranan kelime” yardımı ile daha kolay bulabilirsiniz.

EbniyeBinalar; yapılar
EcnebîYabancı; bir devlete göre,kendi uyruğunda bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler
Ecr-i müsemmâTaraflar arasında belirlenen ücret
EcrimisilBir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri
EdaEdim; borçlanılan şey; borcun konusu
Eda davasıDavalının bir iş yapmaya,bir ifada bulunmaya veya bir iş yapmamaya,bir ifada bulunmamaya mahkum edilmesinin istenildiği dava
Edebİyi terbiye; naziklik; usluluk
EdimAralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimi
Edinilmiş malHer eşin mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.
Ef’âlEylemler; fiiller, işler; ameller
EfrâdFertler; bireyler
EhilEhliyetli; hak sahibi; bir hukuki işlem yapabilme yeteneğine sahip
Ehl-i hibreBilirkişi
Ehl-i vukûfBilirkişi
Ekalliyet(akalliyet)Azınlık
EklentiBir konutun veya bir binanın kullanılış amaçlarından herhangi birini tamamlayan ya da kolaylaştıran yapı.
EkserDaha ziyade; en  çok; çoğu; çoğunca
EkseriyetÇoğunluk
Ekseriyeti araOy çokluğu
ElfazKelimeler; sözler
ElîmElemli; kederli acılı
El-yevmBugün; şimdi; halen
Emlak vergisiKonusu bina ve arazi olup, bu bina veya arazi malikinin, intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf eden kimsenin, bina ve arazinin değeri esas alınarak kanunda belirtilen oranlara göre ödediği vergi.
Emlâk-i sirfeYeri ve üzerinde binalar ve ağaçları mülk olan taşınmaz mallar
Emr-i makzîHükme bağlanmış iş
EmsalBenzer, eş, denk, misal (örnek). Başka davalara, olaylara, vukuatlara örnek, denk veya benzeri alınıp etüd taslak veya baz alınabilecek türden olabilecek her şey
EmteaTicaret konusu her türlü mal
emtiaeşya, mallar.
EmvalMallar; mülkler
Emvâli menkuleTaşınır mallar;taşınabilir mallar
EnfüsiÖznel; subjektif
EnkazBina yıkıntıları; yıkıntı; moloz; eski hayvanların bakiyeleri
Envai mesalihİşlerin çeşitliği
ErbaaDört
ErbâbEhil; becerikli; muktedir; yetenekler; sahipler; malikler
Erbâb-ı vukufBilirkişiler
Esbab-ı mucibeGerekçe; gerektirici sebepler
EshâbSahipler; bir şeyin malikleri
EshamPay senedi; hisse senedi
EslemEn selâmetli; en emin; en doğru; en sağlam
Esnafİster gezici, ister bir dükkan veya bir sokağın belli bir yerinde sabit olsun, iktisadi faaliyeti nakdi sermayeden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az olan sanat ve ticaret sahipleridir.
EşcarAğaçlar
EşhasŞahıslar; kişiler; kimseler
EşkâlBiçimler; suretler; tarzlar
EtfalÇocuklar, sübyanlar.
EvkafVakıflar
EvleviyetTercihli; haydihaydi; öncelikle
EvrâkYapraklar; kağıtlar; arşiv
Evrâkı müsbiteİspat edici belgeler; tesbit edici yazılar; tapu kütüğünü tamamlayan belgeler
EvsafNitelikler
Evsafı mümeyyizeBelirgin nitelikler
EvvelâBirinci olarak; herşeyden önce; ilk önce
EvvelemirdeHerşeyden evvel; işin başlangıcında; ilk iş olarak
EzcümleÖzellikle; özet olarak; sözün kısası; toplucası
EzmânZamanlar, vakitler; anlar; çağlar
Yorum Yap

    Yorum Yap