İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. HUKUK SÖZLÜĞÜ
  3. “F” Harfi ile Başlayan Hukuk Terimleri

“F” Harfi ile Başlayan Hukuk Terimleri

f hukuk sözlüğü

Aradığınız kelimeyi bulmakta zorlanıyorsanız ctrl+f “aranan kelime” yardımı ile daha kolay bulabilirsiniz.

Faal NedâmetSuç işleyen bir kimsenin suçundan sonra pişmanlık duyarak işlediği fiilin sonucunu önlemeye çalışması, suç işlediği sırada pişmanlık duyması. Aktif pişmanlık.
FâhişAşırı; ağır; çok fazla
FailBir eylemi gerçekleştiren kişi
FariğBir şeyi veya hakkı başkasına devreden; ferağda bulunan; feragat eden; taşınmaz maldaki tasarruf hakkını başkasına bırakan kişi
FarzZorunlu; baş koşul; boyun borcu; çok gerekli; varsayma
FâsılAyıran; bölen
FâsılaAralık; ara
Fasl etmeHalletme; neticelendirme
FehimeAnlayış
FekKaldırma; bir hukuki sınırlamanın kaldırılması; sona erdirme; bitirme
Fer’ îBağımlı; ekli; eklentili; ikinci derecede olan
FerâgatVazgeçme; el çekme; dinlenme
FerağDevir; devretme; bir hakkı birine geçirme; mirî veya vakıf arazinin yararlanma hakkının satışı
FerdTek; yalnız olan şey; eşi olmayan; tek olan sayı
FesâdKarıştırıcı; arabozucu; karışıklık; bozukluk; dolan
FeshBozma; bozulma; dağılma; dağıtma; kapatma; kaldırma
FesihDevam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi, tek taraflı olarak ve ileriye dönük olmak üzere sonlandıran bozucu yenilik doğurucu irade beyanı.
Fetretzayıflık,uyuşukluk
FevkÜst,üst dereceli, astın üstünde yer alan
FevkindeÜstünde; aşan
FıktanYokluk
Fırkaİnsan kalabalığı grubu; parti
FıtrîTabii; yaradılışındaki; doğasındaki
Fi-i cârîGeçer değer
Fiil ehliyetBir kimsenin, kendi eylemleriyle haklar ve yükümlülükler yaratması yeteneği.
FilhakikaHakikatte; gerçekte; doğrusu
FuhûşHaddini aşma; kötülük; namusa aykırı hareket
FuzûlîBoşuna; yersiz; lüzumsuz; haksız; boşboğaz; erkek adı
Fuzûlî işgalBir taşınmaz malı sahibinin izin ve rızası olmadan ele geçirmek
Fuzuli şâgilHukuken geçerli bir hakkı olmadan bir yeri işgal eden
FürûhtSatma; satım; satış
Yorum Yap

    Yorum Yap