İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. HUKUK SÖZLÜĞÜ
  3. “G” Harfi ile Başlayan Hukuk Terimleri

“G” Harfi ile Başlayan Hukuk Terimleri

g hukuk sözlüğü

Aradığınız kelimeyi bulmakta zorlanıyorsanız ctrl+f “aranan kelime” yardımı ile daha kolay bulabilirsiniz.

Gabin1) bir sözleşmede tarafların karşılıklı edimleri arasında açık bir orantısızlık bulunması ve karşı tarafın özel durumundan aşırı faydalanma olarak da nitelenebilir. 2)haksız faydalanmak, sömürü
Gaî (gaiye)Gaye, maksat ve netice ile ilgili; amaca ilişkin
GaipGörünmeyen; hazır olmayan; yitik; yok olan kişi; kaybolan ve kendisinden uzun zaman haber alınamayan kişi
Gaiplik Ölüm tehlikesi içinde kayıp olmak ya da uzun süre haber alınamaması durumudur
Gaiplik karinesi Bir kimsenin, ölüm tehlikesi içerisinde kaybolması ve uzun süre haber alınamaması sonucunda, yargıç kararıyla hukuki kişiliğine son verilmesidir
GalleGelir; hasılat; yarar
Garantör Güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen kimse, kuruluş veya devlet.
GarazGizli düşmanlık; asıl maksat; erek; amaç; hınç
GarpBatı
GarsAğaç dikme
GasıbBaşkasının bir eşya, para yada kıymetli malını elinden veya tasarrufundan zorla haksız yere alan kimse
GaspBaşkasının bir eşya, para yada kıymetli malını elinden veya tasarrufundan zorla ve haksız alınması
GaybubetKaybolma; yokluk; göz önünde olmayış; yitiklik
Gayr (gayir)Ayrı; başka; özge; artık; diğer; yabancı
Gayrı vazıhKapalı
Gayr-i melhûzBeklenmedik; imkansız; olanaksız
Gayr-i mümkünOlanaksız; imkansız
GayrimenkulBir yerden bir yere taşınması olanaksız (taşınmaz) mal.
Gayrimenkul mükellefiyetBir taşınmaz malikinin, sahip olduğu mülkü nedeniyle ve özellikle o taşınmaz (gayrimenkul) teminat olmak üzere, diğer bir kimse lehine bir şey yapmaya veya vermeye zorunlu tutulması.
Gayrimenkul tellallığıTaraflar arasında (hiçbirine sürekli olarak bağlı olmaksızın), taşınmaza ilişkin sözleşmelerin (kira, satım vb.) yapılması hususunda ücret karşılığında aracılık etme mesleği; emlakçılık.
Gayri resmiDevletin yürürlükte bulunan kanunları dışında kalan, kanun dışı, yasa dışı olan uygulamalar
Geçici tescilHalen varolup da uyuşmazlığa neden olan ayni hakların korunması amacıyla tapu kütüğüne yapılan tescil.
Geçit hakkıBir taşınmaz üzerinden başka bir taşınmaz malikinin geçebilmesi için kurulan bir ayni hak.
Genel idareBütün ülkeyi kapsayan idare olup “merkez teşkilatı” ve “taşra teşkilatından oluşur.
Genel vekaletnameBir kimsenin, kendi adına her türlü işi yapması için başka bir kişiye vermiş olduğu vekillik belgesi.
Gerçek kişiİnsanlar.
GerçiGerçekten; vakıa
GıyâbHazır ve mevcut olmama; göz önünde bulunmama; uzaklaşma; kaybolma; arka
GiriftDolaşık; karışık; bir birinin içine girgin; tutma; yakalama
Grevİşçilerin aralarında anlaşarak veya bir kurulun kararına uyarak topluca iş bırakmalarıdır.
Gûna (gûne)Türlü; gidiş; tarz; yol; sıfat
GüzeranGeçici; geçen
Yorum Yap

    Yorum Yap