İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. CEZA HUKUKU
  3. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir?
Trendlerdeki Yazı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir?

hagb nedir

Bu yazımızda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararının ne anlama geldiğini ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararına itiraz konularını ele alacağız.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilebilmesi İçin;

-Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,

-Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,

-Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi  gerekir.

Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez.

İnkılâp kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak uygulanmaz.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, 5 yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Bu süre içinde 1 yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak; Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine,  Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına, Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine, karar verilebilir.

Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı, kararın duruşmada öğrenilmesinden veya tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye dilekçe verilerek itiraz edilebilir. Kararı veren mahkeme itirazı önce kendisi değerlendirir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı veren mahkeme, kararına yapılan itirazı yerinde görmezse 3 gün içinde itiraz dilekçesini Yüksek Görevli Mahkemeye gönderir.

Yorum Yap

    Yorum Yap