İlginizi Çekebilir
tutuklama nedir
  1. Ana Sayfa
  2. CEZA HUKUKU
  3. Suça İlişkin Özel Görünümler

Suça İlişkin Özel Görünümler

etkin pişmanlık

Suça İlişkin Özel Görünüm halleri olan teşebbüs, gönüllü vazgeçme ve etkin pişmanlığın ne anlama geldiğini, özelliklerinin neler olduğunu inceleyeceğiz.

1-Teşebbüs:

Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur. Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 13 yıldan 20 yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir. (Ceza indirilerek verilir.)

Suç Yolu: Düşünce aşaması -> Hazırlık Hareketleri -> İcra Hareketleri ->Netice.

İlk iki aşamadaki kişiye ceza verilemez, çünkü teşebbüsten bahsedilemez. İstisna: Çocuğu fuhşa teşvik, suç için anlaşma, silahlı örgüt kurma.

Teşebbüsün Mümkün Olmadığı Haller:

-Mutlak anlamda elverişsiz araç kullanımı: Örnek: Zehir yerine pudra şekeri kullanımı

-İşlenemez suç: Örnek: Ölü kimseyi öldürmek

-Mefruz (Sözde) suç: Örnek: Zinayı suç sanmak

-Taksirle işlenen suçlar

-Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar

-Davranış (Şekli) suçlar: Örnek: Hakaret İstisna: Mektupla hakarette teşebbüs mümkün.

2-Gönüllü vazgeçme:

Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü (kendiliğinden) vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır.

Örnek: Hırsızlık amacıyla girdiği evden vazgeçip çıkarsa, gönüllü vazgeçme söz konusudur. Hırsızlığa teşebbüsten sorumlu olmaz ancak konut dokunulmazlığını ihlalden sorumludur. Vazgeçme yerine bekçinin düdüğünü duyup çıkarsa teşebbüs söz konusu olur.

3-Etkin Pişmanlık:

Suç tamamlandıktan sonra duyulan pişmanlıktır. Uygulanabilmesi için o suç hakkında etkin pişmanlık hükümleri düzenlenmiş olmalıdır.

Uygulanabilmesi için kanunda düzenlenmesinin yanı sıra, şüpheli veya sanığın, soruşturma veya kovuşturma aşamalarında suç ortaklarını, suça yardım edenleri, azmettirenleri savcılığa veya mahkemeye bildirerek suçun ortaya çıkmasını ve suç faillerinin cezalandırılmasını sağlaması gerekir veya işlenen suç nedeniyle mağdurun uğradığı zararın aynen geri verme (aynen iade) veya tazmin etme suretiyle giderilmesi gerekir. Bu durumlarda uygulanır ve sanık etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ceza indirimi alır.

Kişinin etkin pişmanlıktan yararlanmak için gerekli koşulları yerine getirmesi yeterlidir. Kişinin daha önce sabıkalı olması etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına engel değildir.

TCK’ya göre Etkin Pişmanlık Nedeniyle Ceza İndirimi uygulanabilecek suçlar:

Güveni kötüye kullanma suçu,

Mala zarar verme suçu,

Zimmet, Rüşvet, İrtikap suçları,

İftira suçu,

Hırsızlık suçu,

Dolandırıcılık suçu,

Hakaret suçu,

Yağma suçu,

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu,

Kullanmak için Uyuşturucu Satın Alma, Satma, Kabul Etme, Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanma suçları,

Örgüt Kurma, Örgüt Yöneticiliği veya Üyeliği suçu,

Bilişim Suçları

Yorum Yap

    Yorum Yap