İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. CEZA HUKUKU
  3. Suçların İçtimaı (Suçların Birleştirilmesi) ve Çeşitleri

Suçların İçtimaı (Suçların Birleştirilmesi) ve Çeşitleri

suçların içtimaı

Bu yazımızda Gerçek içtimaıdan ve bunun istisnası olan suçların içtimaından bahsedeceğiz.

Gerçek İçtima (Cezaların İçtimaı):

Ceza hukukunda kural olarak kaç tane fiil varsa o kadar suç, kaç tane suç varsa o kadar da ceza vardır. Gerçek içtima da her bir suçun cezasının ayrı ayrı hesaplanarak toplanmasıdır. İstisnalar: Suçların içtimaı (Bileşik suç, Zincirleme suç ve Fikri İçtima)

Suçların İçtimaı:

Suçların bir araya gelmesi, birleşmesi anlamına gelir. Suçların içtimaından bahsedebilmek için birden fazla suç olması gerekir. Ancak ortada birden fazla suç olmasına rağmen, tek suçtan ceza verilmesidir.

1-Bileşik (Mürekkep) Suç:

Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Yani birden fazla suçun bir araya gelerek yeni bir suç oluşturmasıdır. Bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz.

Örnek: Yağma suçu, bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2-Zincirleme Suç:

-Farklı neviden fikri içtima:

Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye (mağdur farklı kişiler de olabilir) karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumudur. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır.

-Aynı neviden fikri içtima:

Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumu. Örnek: Topluluğa hakaret.

Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında zincirleme suç hükümleri uygulanmaz.

Zincirleme Suçtan bahsedebilmek için:

-Kasten işlenen bir suç olmalıdır.
-Birden fazla suç olmalıdır.
-Suçlar, aynı olmalıdır.
-Suçlar, farklı zamanlarda işlenmelidir.

3-Fikri İçtima:

İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.

Yorum Yap

    Yorum Yap