İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. CEZA HUKUKU
  3. Tanıklık Nedir? Tanıklıktan Çekinme Halleri Nelerdir?
Trendlerdeki Yazı

Tanıklık Nedir? Tanıklıktan Çekinme Halleri Nelerdir?

sanığın duruşmada hazır olması

Bu yazımızda tanık gösterme, tanık gösterme nedir, tanıklıktan çekinme, tanık ne demek, tanık anlamı, tanık anlam, tanık anlatımlarına beyan, tanık beyanı, tanık cezası, tanık ceza alır mı, tanık çağrı kağıdı, tanık celbi ne demek, tanık çağrı kağıdı gibi konulara değinmeye çalışacağız.

Tanıklık

Meramını anlatabilen herkes tanık olabilir ancak taraflar olamaz. Tanık doğru beyanda bulunmak zorundadır. İstisnası tanıklıktan çekinme halleridir.

Tanıklıktan Çekinme Halleri

-Şüpheli veya sanığın nişanlısı.

-Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın eşi.

-Şüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu

-Şüpheli veya sanığın 3. derece dahil kan veya 2. derece dahil kayın hısımları.

-Şüpheli veya sanıkla aralarında evlâtlık bağı bulunanlar.

Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan çekinmenin önemini anlayabilecek durumda olmayanlar, kanunî temsilcilerinin rızalarıyla tanık olarak dinlenebilirler. Kanunî temsilci şüpheli veya sanık ise, bu kişilerin tanıklıktan çekinmeleri konusunda karar veremez.

Meslekleri ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinebilecekler ile Tanıklıktan Çekinme Konu ve Koşulları

– Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler.

– Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek veya sanatları mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler. 

– Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet verdikleri kişiler hakkında öğrendikleri bilgiler.

Avukat, stajyer ve yardımcıları dışında kalan kişiler, ilgilinin rızasının varlığı halinde, tanıklıktan çekinemez.

Tanıklıktan çekinebilecek olanların tanıklıktan çekinirlerse önceki ifadeleri duruşmada okunamaz.

Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık

Tanık, sadece mahkeme hâkimi veya heyeti tarafından zâbıt kâtibi dahi olmaksızın dinlenir. Hâkim veya mahkeme başkanı, daha sonra, bu tanık açıklamalarından, sadece yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte olan bilgileri tutanağa kaydettirir. Hapis cezasının alt sınırı 5 yıl veya daha fazla olan suçlarla ilgili olarak uygulanır.  Cumhurbaşkanının tanıklığı söz konusu olduğunda sırrın niteliğini ve mahkemeye bildirilmesi hususunu Cumhurbaşkanı kendisi takdir eder.

Yemin Verilmeyen Tanıklar

Yeminsiz dinlenen tanıklar;

– Dinlenme sırasında 15 yaşını doldurmamış olanlar,

– Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliği ve önemini kavrayamayanlar,

– Soruşturma veya kovuşturma konusu suçlara iştirakten veya bu suçlar nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten şüpheli, sanık veya hükümlü olanlar.

Tanıklıktan çekinebileceklere yemin verip vermemek hâkim veya mahkemenin takdirine bağlıdır. Ancak, tanık yemin etmekten çekinebilir.

Tanık Cezası

Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme halinde bundan doğan giderlere hükmedilmekle beraber, yemininin veya tanıklığının gerçekleştirilmesi için dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve her hâlde 3 ayı geçmemek üzere disiplin hapsi verilebilir. Kişi, tanıklığa ilişkin yükümlülüğüne uygun davranması halinde, derhâl serbest bırakılır.

Yorum Yap

    Yorum Yap

    Yorumlar (1)

    1. Bilgilendirme için teşekkür ederim 🙂