İlginizi Çekebilir
tutuklama nedir
  1. Ana Sayfa
  2. CEZA HUKUKU
  3. Yağma (Gasp) Suçu
Trendlerdeki Yazı

Yağma (Gasp) Suçu

gasp suçu

Bu yazımızda halk arasında gasp olarak bilinen yağma suçunu detaylarıyla açıklayacağız. Yağma nedir? Gasp nedir? Nitelikli yağma nedir? Yağma suçunda görevli mahkeme neresidir? Yağma suçu ile alakalı özel durum var mı? Yağma suçunun cezası nedir? Sorularına cevaplar arayacağız.

Yağma Suçu:

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Senedin Yağması Suçu:

Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.

Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır.

Nitelikli Yağma:

Yağma suçunun; Silahla, Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, Birden fazla kişi tarafından birlikte, Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde, Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla veya Gece vaktinde işlenmesi hallerinde nitelikli yağma söz konusudur ve fail hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Yağma Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Haller (Yağma Suçunun İndirimli Uygulanacağı Haller):

Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması halinde, ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir.

Yağma Suçu İle İlgili İstisnai Durumlar:

1- Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep:

Malvarlığına karşı suçların, Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın, Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.     

Bu suçların, haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba hakkında şikayet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.

Ancak yağma ve nitelikli yağma suçları malvarlığına karşı suçlardan olsa da şahsi cezasızlık sebebinin varlığından söz edilemez.

2- Yağma suçu tutuklama nedenlerinde katalog suçlar içerisinde sayılmış olup, işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, şüpheli veya sanık tutuklanabilir.

3-Yağma suçunda görevli mahkeme: Yağma suçunun gerek temel hali gerekse nitelikli halinde görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi’dir.

4- Zincirleme Suç: Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir.  Buna zincirleme suç denir. Ancak kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında zincirleme suç hükümleri uygulanmaz.

Ayrıca yağma suçu, hırsızlık ve cebir veya tehdit suçunun bir araya gelmesiyle oluşan bileşik bir suçtur. Failin bir malı almak amacıyla cebir veya tehdit kullanması halinde ayrı ayrı hırsızlık ve cebir veya tehdit suçundan değil yalnızca yağma suçundan cezalandırmaya gidilir.

5- Yağma Suçunda Şikayet: Yağma suçları takibi şikayete tabi suçlardan değildir. Bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması re’sen (kendiliğinden) yapılır. Mağdurun şikayetçi olmaması veya şikayetinden vazgeçmesi faili cezadan kurtarmaz. İstisnası: Yağma suçunun bir hukuki ilişkiden doğan alacağın tahsili amacıyla işlenmesi halinde suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabidir.

Yağma Suçundan Korunma Tedbirleri (Yağmaya Karşı Alınabilecek Bazı Önlemler):

– ​İşyerinizde elektronik ürünleri, ziynet eşyaları gibi değerli malzemeleri korumalı stantlar arkasında bulundurun.

– İşyeri güvenliğiniz için en uygun şekilde, güvenlik kamerası ve fiziki önlemler alın.

– Kuyumcu, döviz bürosu gibi iş yerlerinizi tenha sokaklar yerine mümkün olduğunca ana caddelerde kurun.

– Araçlarınızda seyahat ederken değerli eşyalarınızı, dışarıdan net bir şekilde görünür vaziyette bulundurmayın.

– Aracınızla para, ziynet eşyası veya değerli eşya nakli yapılacaksa trafiğin yoğun ve akıcı olduğu yerler ile her an yardım istenebilecek güzergâhlar tercih edin..

– Seyahat ederken, toplu taşıma araçlarında tanımadığımız kişiler tarafından yapılan ikramları kabul etmeyin.

–  24 saat esası ile çalışan benzin istasyonu, restoran, kafe gibi yerlerde özellikle gece saatlerinde çalışan personeli tek kişi bırakmayın.

– Küçük çocuklarınızı takmış oldukları bilezik, küpe ve kolye gibi süslü eşyaları ile dışarı göndermeyin.

– Üzerinizde büyük miktarda para taşımanız gerekiyorsa birkaç parça halinde emniyetli yerlerde taşıyın.

 Yağma Olayına Mağruz Kaldığınızda Yapmanız Gerekenler:

– Soğukkanlı olun,

– Elinde kesici alet ya da silah bulunan gaspçıya karşı dikkatli davranın, müdahale etmeyin.

– Olayı gerçekleştiren şahsı dikkatli bir şekilde süzün ve güvenlik güçlerine eşkâlleri doğru ifade etmeye dikkat edin.

– En yakın kolluk kuvvetlerinden yardım isteyin.

– Polis bölgesinde 155 polis imdat hattını, Jandarma bölgesinde 156’yı arayın.

Yorum Yap

    Yorum Yap